Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Anh Tài trong 10:13:40 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10386Tiêu đề: Máy phát và thu sóng vô tuyến
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:13:40 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Sơ đồ máy phát và thu sóng vô tuyến của SGK 12CB trang 118:
(http://nn8.upanh.com/b3.s1.d4/2cc4ccb59231967223ab3f12453bd8e7_46386638.1.jpg)

Sơ đồ máy phát và thu sóng vô tuyến SGK 12NC trang 135:
(http://nn0.upanh.com/b5.s27.d2/8c46c47b32c3361089ede62916548b2f_46386640.2.jpg)

Và đây là 1 câu trong đề thi thử ĐHV lần 4:

Trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến, bộ phận khuếch đại
A. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại cao tần.
B. trong máy phát là khuếch đại âm tần, còn trong máy thu là khuếch đại cao tần.
C. trong máy phát là khuếch đại cao tần, còn trong máy thu là khuếch đại âm tần.
D. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại âm tần.

Mọi người giúp xem nên chọn đáp án nào?


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát và thu sóng vô tuyến
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:39:51 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến, bộ phận khuếch đại
A. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại cao tần.
B. trong máy phát là khuếch đại âm tần, còn trong máy thu là khuếch đại cao tần.
C. trong máy phát là khuếch đại cao tần, còn trong máy thu là khuếch đại âm tần.
D. trong máy phát và trong máy thu đều là khuếch đại âm tần.

Mọi người giúp xem nên chọn đáp án nào?
+ theo trieubeo không cần khuyếch đại cao tần nơi thu, thú thật học thì học hàn lâm, chỉ được biết thông qua sơ đồ sách GK ấy mà cũng lắm loại
+ Nếu gặp câu này thì chắc là đánh cả 2 ĐA vẫn có điểm