Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: KPS trong 09:39:07 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10383Tiêu đề: HÌNH OXY CẦN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 09:39:07 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD, AB song song với CD. Biết hai đỉnh B(3;3) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng [tex]\Delta : 2x + y - 3=0[/tex]. Xác định các đỉnh còn lại của hình thang ABCD biết CI=2BI, tam giác ACB có diện tích bằng 12, điểm I có hoành độ dương và điểm A có hoành độ âm.

giải giúp mình câu này với


Tiêu đề: Trả lời: HÌNH OXY CẦN GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:38:25 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD, AB song song với CD. Biết hai đỉnh B(3;3) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng [tex]\Delta : 2x + y - 3=0[/tex]. Xác định các đỉnh còn lại của hình thang ABCD biết CI=2BI, tam giác ACB có diện tích bằng 12, điểm I có hoành độ dương và điểm A có hoành độ âm.

giải giúp mình câu này với

Đề cho thiếu hay gì thế, suy nghĩ mãi chẳng ra được gì cả!!! Hại não ghê, nên xem lại tính chính xác của đề để mọi người cảm thấy dễ chịu,tự tin khi giải nhé !!!! Ức chế lắm cơ