Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 11:12:51 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10374Tiêu đề: [Cần giúp] Máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:12:51 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động có biểu thức [tex]e=754 \cos (120\pi t) (V)[/tex]. Biết Roto quay với tốc độ 900 vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là:
A. 2,5 mWb
B. 7,5 mWb
C. 10 mWb
D. 5  mWb


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:30:42 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Một máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động có biểu thức [tex]e=754 \cos (120\pi t) (V)[/tex]. Biết Roto quay với tốc độ 900 vòng/phút và mỗi cuộn dây của phần ứng có 50 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là:
A. 2,5 mWb
B. 7,5 mWb
C. 10 mWb
D. 5  mWb

http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9280.0;wap2
kết hợp vs Eo = phi_0. omega
=> phi0 là từ thôg cực đại qua 400vòg dây.=> từ thôg cực đại qua 1vòg dây.