Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 10:18:28 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10371Tiêu đề: câu 35 đhsp HN sao không có đáp án ?
Gửi bởi: thutu trong 10:18:28 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
câu 31 mã 181 đhsp hn.sao mình giải phương trình tìm ZL vô nghiệm giúp mình nhé
[tex]u=250cos(100\pit+\frac{\pi }{4}). R=200\Omega[/tex]
cho L thay đổi tới L1 sau đó cho C thay đổi tới Zc1=240 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu C cực đại .giá trị L1 và Uc là:
C.)L=1.2/pi
Uc= 250V


Tiêu đề: Trả lời: câu 35 đhsp HN sao không có đáp án ?
Gửi bởi: traugia trong 10:33:39 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
câu 31 mã 181 đhsp hn.sao mình giải phương trình tìm ZL vô nghiệm giúp mình nhé
[tex]u=250cos(100\pit+\frac{\pi }{4}). R=200\Omega[/tex]
cho L thay đổi tới L1 sau đó cho C thay đổi tới Zc1=240 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu C cực đại .giá trị L1 và Uc là:
C.)L=1.2/pi
Uc= 250V
[tex]Z_{C} = \frac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}[/tex]
Thay số giải phương trình bậc 2 ta được : ZL = 120 [tex]\Omega[/tex]
=> L = 1,2/pi (H)
Điện áp giữa hai đầu tụ : [tex]U_{C}=\frac{U}{Z}.Z_{C} = 181,9 V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: câu 35 đhsp HN sao không có đáp án ?
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:36:46 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Giải PT B2 ra nghiệm phức vẫn chọn luôn à?