Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:48:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10367Tiêu đề: Một bài toán về dao động điều hoà
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:48:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là: x1=A1cos(wt+pi1); X2=a2cos(wt+pi2).Cho biết:4x1^2+x2^2=13(cm2).khi chất điểm thứ nhất có ly độ x1=1cm thì tốc độ của nó v1=6cm/s.Khi đó tốc độ của chất điểm thứ 2 là

              A.9cm/s                   B.6cm/s             C.8cm/s            D.12cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao động điều hoà
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:54:40 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là: x1=A1cos(wt+pi1); X2=a2cos(wt+pi2).Cho biết:4x1^2+x2^2=13(cm2).khi chất điểm thứ nhất có ly độ x1=1cm thì tốc độ của nó v1=6cm/s.Khi đó tốc độ của chất điểm thứ 2 là

              A.9cm/s                   B.6cm/s             C.8cm/s            D.12cm/s
lời giải của anh traugia http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?
topic=10287.0#msg46868


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao động điều hoà
Gửi bởi: atlantis trong 07:01:02 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cảm ơn Yumi =d>


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao động điều hoà
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:21:12 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Cho 2 chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là: x1=A1cos(wt+pi1); X2=a2cos(wt+pi2).Cho biết:4x1^2+x2^2=13(cm2).khi chất điểm thứ nhất có ly độ x1=1cm thì tốc độ của nó v1=6cm/s.Khi đó tốc độ của chất điểm thứ 2 là

              A.9cm/s                   B.6cm/s             C.8cm/s            D.12cm/s
lick lỗi. Sr mn http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10287.0#msg46868