Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 09:29:07 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10366Tiêu đề: bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: dinh383 trong 09:29:07 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
1.trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng ,khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda 1 = 0,42um.lamda2= 0,56um. và lamda3 = 0,63um. trên màn trong khoản giữa 2 vân sáng liên típ có màu giống màu vân trung tâm, nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân sáng thỳ số vân sáng quan sát đc là bao nhiu.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:40:57 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
1.trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng ,khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda 1 = 0,42um.lamda2= 0,56um. và lamda3 = 0,63um. trên màn trong khoản giữa 2 vân sáng liên típ có màu giống màu vân trung tâm, nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân sáng thỳ số vân sáng quan sát đc là bao nhiu.
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{4}{3} , \frac{K_2}{K_3}=\frac{9}{8} [/tex]
BCNN:[tex] \begin{cases} K_1=12 \\ K_2=9 \\ K_3=8 \end{cases} [/tex]
Vậy trong khoảng giữa 2 vân sáng cùng màu vân trung tâm có: 11+8+7=26 vân
Xét vân trùng:
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{4}{3}=\frac{8}{6} [/tex]
[tex] \frac{K_1}{K_3}=\frac{3}{2}=\frac{6}{4}=\frac{9}{6} [/tex]
K2,K3 không trùng.
Do đề nói 2 vân trùng tính là 1 vân sáng nên số vân sáng quan sát được trong khoảng trên là:
  [tex] 26-5=21[/tex] vân sáng
Nếu như đề không nói 2 vân trùng tính là 1 vân sáng,chỉ hỏi quan sát được bao nhiêu vân sáng thì vân sáng quan sát được là: [tex] 26-5.2=16 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: dinh383 trong 09:42:49 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
lúc nãy bài bị xóa, chưa kịp xem, h post lại, bạn thong cảm


Tiêu đề: Trả lời: bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: traugia trong 09:44:13 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
1.trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng ,khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda 1 = 0,42um.lamda2= 0,56um. và lamda3 = 0,63um. trên màn trong khoản giữa 2 vân sáng liên típ có màu giống màu vân trung tâm, nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân sáng thỳ số vân sáng quan sát đc là bao nhiu.
Vị trí trùng nhau của ba vân sáng : k1.0,42 = k2.0,56 = k3.0,63
=> Bội số chugn nhỏ nhất là : 5,04 nên
 k1 = 12 ; k2 = 9 ; k3 = 8
Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có:
       +, Hai vân trùng của lamda1 và lamda2 : (4,3) và (8,6)
       +, Ba vân trùng của lamda1 và lamda3 : (2,3) ; (4,6) và (6,9)
       +, không có vân trùng của lamda2 và lamda3
Vậy tổng số vân sáng trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là: 26 - 2 -3 = 21 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: bài toán giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:49:11 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
lúc nãy bài bị xóa, chưa kịp xem, h post lại, bạn thong cảm
Đâu có sao mình copy để dành nãy giờ mà :))