Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 07:50:10 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10356Tiêu đề: Một câu lý thuyết khó cần giúp!
Gửi bởi: tnhung94 trong 07:50:10 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Để loại bỏ các khí tạp chất C2H2,C2H4,buta-1,3-dien,CH3NH2 có lẫn trong C2H6 người ta có thể cho hh khí lần lượt qua các dd:
A, AgNO3/NH3     B,NaOH đặc và H2SO4 loãng      C,KMNO4 loãng và H2SO4 loãng         D,KMnO4 và HCL đặc


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết khó cần giúp!
Gửi bởi: cacon194 trong 09:15:23 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
D thì phải. KMnO4 là chất oxy hóa , nó oxyhoa axetilen về axit , anken về ancol bị giữ lại trong dd. Amin bị giữ lại bởi hơi acid HCl tạo muối . tớ nghĩ thế


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết khó cần giúp!
Gửi bởi: tnhung94 trong 11:34:23 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Tớ thắc mắc là tại sao lại còn phân biệt cả KMnO4 loãng với đặc, H2SO4 loãng hay HCl đặc đều td với amin ma
bạn nào giải thích cụ thể cả 2 đáp án hơn cho mình được không!


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết khó cần giúp!
Gửi bởi: qvd4081 trong 12:05:27 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
đơn giản thui mà . Vì mấy chât' kia là chât' khi'  it' tan trong H2O  nên KMNO4 ma loãng làm sao hâp' thụ dc cacs khi' HCL cung vậy bạn ak