Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 07:27:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10355Tiêu đề: Một câu hóa hữu cơ cần giúp!
Gửi bởi: tnhung94 trong 07:27:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2.Cho 6,48g gam X vào 200ml dd KOH 1M cô cạn dd sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y đa chức và m gam chất rắn.Giá trị của m là?(đáp án 12,76 g)
Mọi người giúp giùm em với,em cảm ơn nhiều !


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hóa hữu cơ cần giúp!
Gửi bởi: cacon194 trong 09:23:50 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
ra chất y đa chức thì hình như không có bạn à. Chắc mình không biết. Mình chỉ biết ct ý của muối amin của axit nitric thôi à.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hóa hữu cơ cần giúp!
Gửi bởi: giangcoi_tkbn trong 03:17:49 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2.Cho 6,48g gam X vào 200ml dd KOH 1M cô cạn dd sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y đa chức và m gam chất rắn.Giá trị của m là?(đáp án 12,76 g)
Mọi người giúp giùm em với,em cảm ơn nhiều !

ct của nó là ((N-C-N)CO3=> K2CO3=0.06,KOH dư 0.08=> điề fai cm


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hóa hữu cơ cần giúp!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:54:24 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2.Cho 6,48g gam X vào 200ml dd KOH 1M cô cạn dd sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y đa chức và m gam chất rắn.Giá trị của m là?(đáp án 12,76 g)
Mọi người giúp giùm em với,em cảm ơn nhiều !
X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ => công thức cấu tạo của X là CH3CH2NH3NO3
   CH3CH2NH3NO3 + KOH → CH3CH2NH2 + KNO3 + H2O

nX=0,06,nKOH=0,2

==>mran =0,06*101 + (0,2-0,06)*56=13,9g !!!!  ???


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hóa hữu cơ cần giúp!
Gửi bởi: tnhung94 trong 10:27:30 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
mark ơi chất hữu cơ Y là đa chức mà.Mark làm lại thử xem!