Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 04:23:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10349Tiêu đề: Dao động cơ khó
Gửi bởi: phatthientai trong 04:23:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 dao động điều hòa có phương trình lần lượt là [tex]x_1=A_1cos(\omega t+\frac{\pi }{3})[/tex] và [tex]x_2=A_2cos(\omega t-\frac{\pi }{4})[/tex]. Khi đó dao động tổng hợp là [tex]x=10cos(\omega t+\varphi )[/tex], khi biên độ A2 có độ lớn cực đại thì giá trị góc [tex]\varphi[/tex] là bao nhiêu?

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:36:46 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
hay luôn!
http://www.www.yeuvatly.org/@forum/threads/4516-Khi-bien-do-A2-max-hay-tim-gia-tri-cua-goc-phi-?s=069f51396e1074825ae5cb602a9df06f


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:45:04 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
viết thừa cái www rồi. Hj
http://www.yeuvatly.org/@forum/threads/4516-Khi-bien-do-A2-max-hay-tim-gia-tri-cua-goc-phi-?s=069f51396e1074825ae5cb602a9df06f


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó
Gửi bởi: phatthientai trong 05:28:17 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Không thấy bạn ơi.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:53:09 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
sao lại k thấy nhỉ. Có cả 2 cách hẳn hoi đó


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó
Gửi bởi: phatthientai trong 06:01:54 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
À, thấy rồi, thanks bạn