Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 04:18:46 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10348Tiêu đề: mọi người giải giúp em bài này với ạ!
Gửi bởi: arikirin trong 04:18:46 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Một dao động điều hòa với pt x=4cos(pit+pi/3)(cm).Số lần vật đi qua vị trí động năng=8 lần thế năng từ thời điểm t1=1/6 s đến thời điểm t2=13/3 s


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giải giúp em bài này với ạ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:42:50 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
tại t1, vật ở vtcb theo chiều dương
wđ = 8wt => wt = w/9 => x = +-A /3.
t =t2-t1= 2T + T/12
sau 1T vật đi qua x 4 lần.
Ở t2, vật có ly độ x=A /2. Hay đi qua x thêm 1 lần nữa.
Vậy tổg số lần là 2.4 + 1 =9


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giải giúp em bài này với ạ!
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:47:31 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Một dao động điều hòa với pt x=4cos(pit+pi/3)(cm).Số lần vật đi qua vị trí động năng=8 lần thế năng từ thời điểm t1=1/6 s đến thời điểm t2=13/3 s
Tại thời điểm [tex]t=1/6s [/tex] thì vật đang ở biên dương
Ta có [tex] {\Delta}t=2T+ \frac{T}{12} [/tex]
Khi động năng = 8 lần thế năng thì [tex] x=+-\frac{4}{3} [/tex]
1 Chu kỳ thi vật qua vị trí wđ=8wt 4 lần
2 chu kỳ thì 8 lần
Xét khoảng thời gian T/12 vật chỉ đi từ A đến [tex] \frac{A\sqrt{3}}{2} [/tex]
Vậy tổng cộng vật chỉ qua vị trí động năng = 8 thế năng 8 lần