Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatquanghh1 trong 03:44:02 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10344Tiêu đề: Bài về mạch dao động LC khó
Gửi bởi: nhatquanghh1 trong 03:44:02 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Khi khung dao động dùng tụ C1 mắc song song C2 thì tần số dao đồng la f=48kHz.Khi dùng 2 tụ trên mắc nối tiếp thì tần số riêng của mạch la f'=100kHz(L ko đổi).Tần số riêng của mạch f1 dao động khi chỉ có tụ C1 là bao nhiêu biết rằng f1<f2 với f2 là tần số riêng của mạch khi chỉ có C2
A.60kHZ
B.70kHz
C.80kHz
D.90kHz


Tiêu đề: Trả lời: Bài về mạch dao động LC khó
Gửi bởi: onehitandrun trong 03:54:00 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Khi khung dao động dùng tụ C1 mắc song song C2 thì tần số dao đồng la f=48kHz.Khi dùng 2 tụ trên mắc nối tiếp thì tần số riêng của mạch la f'=100kHz(L ko đổi).Tần số riêng của mạch f1 dao động khi chỉ có tụ C1 là bao nhiêu biết rằng f1<f2 với f2 là tần số riêng của mạch khi chỉ có C2
A.60kHZ
B.70kHz
C.80kHz
D.90kHz
Ta có [tex] f_{nt}^2=f_1^2 + f_2^2[/tex] (1)
         [tex] f_{ss}^2=\frac{f_1^2f_2^2}{f_1^2+f_2^2} [/tex] (2)
Từ (1),(2) ta có [tex] f_1^2f_2^2=4800^2 [/tex] thế vào (1)
Ta có [tex] f_2=60,f2=80 [/tex] do [tex] f_2>f_1 [/tex] nên chọn [tex] f_2=80 [/tex]