Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

KHÁC => LINH TINH => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 03:35:33 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10343Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: qvd4081 trong 03:35:33 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Tai một nơi trên mặt đât' có một con lắc đơn với chiều dài dây là l  và 1 con lắc lò xo  treo thẳng đứng . Biêt' khi con lắc lò xo cân bằng thì lò xo bị giãn 1 đoạn [tex]\Delta l[/tex]  . Để dao động điều hòa của 2 con lắc  trên  co' cùng chu kỳ
  thì l và  [tex]\Delta l_{o}[/tex]
 phải thỏa mãn :
 
   A.  [tex]l[/tex]   = [tex]\sqrt{\Delta l_{o}}[/tex]

B.   [tex]l = \Delta l_{o}[/tex]
 C .  [tex]\Delta l_{o} = \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
D . [tex]\Delta l_{o} = \frac{l}{g}[/tex]

Mọi người giup' mình nha . Bài này minh không hiểu cái gì luôn .Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: photon01 trong 08:21:22 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Tần số góc của con lắc đơn có biểu thức:[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}(1)[/tex]
Tần số góc của con lắc lò xo có biểu thức:[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}(2)[/tex]
Với con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi ở vị trí cân bằng ta có:
[tex]F_{dh0}=P\Leftrightarrow k.\Delta l=m.g\rightarrow \frac{k}{m}=\frac{g}{\Delta l}(3)[/tex]
Khi hai con lắc có chu kì dao động bằng nhau ta thấy rằng:
[tex]\omega _{CLLX}=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}=\sqrt{\frac{g}{l}}=\omega _{CLD}[/tex]
Dễ dàng thấy được đáp án là: B.


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:30:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Tai một nơi trên mặt đât' có một con lắc đơn với chiều dài dây là l  và 1 con lắc lò xo  treo thẳng đứng . Biêt' khi con lắc lò xo cân bằng thì lò xo bị giãn 1 đoạn [tex]\Delta l[/tex]  . Để dao động điều hòa của 2 con lắc  trên  co' cùng chu kỳ
  thì l và  [tex]\Delta l_{o}[/tex]
 phải thỏa mãn :
 
   A.  [tex]l[/tex]   = [tex]\sqrt{\Delta l_{o}}[/tex]

B.   [tex]l = \Delta l_{o}[/tex]
 C .  [tex]\Delta l_{o} = \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
D . [tex]\Delta l_{o} = \frac{l}{g}[/tex]

Mọi người giup' mình nha . Bài này minh không hiểu cái gì luôn .


trong cllx , [tex] \omega ^2 = k/m =g / \Delta l_0 [/tex]
đ.án b