Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ulrichdragon trong 03:28:19 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10342Tiêu đề: Tìm R của quạt điện
Gửi bởi: Ulrichdragon trong 03:28:19 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
trong giờ thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc 2 đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hệu dụng 380V. biết quạt này có các giá tri định mức: 220V - 88W và khi hoạt động đúng công xuất định mứcthi2 độ lệch pha giữa điện áp ở 2 đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là[tex]\alpha[/tex], với cos[tex]\alpha[/tex]= 0,8. Để quạt điện chạy đúng công suất định mức thì R:
A. 180[tex]\Omega[/tex]
B. 354[tex]\Omega[/tex]
C. 361[tex]\Omega[/tex]
D. 267[tex]\Omega[/tex]
Mọi người giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Tìm R của quạt điện
Gửi bởi: onehitandrun trong 03:42:40 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
trong giờ thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc 2 đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hệu dụng 380V. biết quạt này có các giá tri định mức: 220V - 88W và khi hoạt động đúng công xuất định mứcthi2 độ lệch pha giữa điện áp ở 2 đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là[tex]\alpha[/tex], với cos[tex]\alpha[/tex]= 0,8. Để quạt điện chạy đúng công suất định mức thì R:
A. 180[tex]\Omega[/tex]
B. 354[tex]\Omega[/tex]
C. 361[tex]\Omega[/tex]
D. 267[tex]\Omega[/tex]
Mọi người giải giùm em

Quạt điện gồm có 2 phần tử là [tex] L,r [/tex]
Ta có [tex] P=UIcos{\varphi} \to I=0,5 [/tex]
Do [tex] cos{\varphi}=0,8 \to Z_L=\frac{3}{4}r \to r=352 \to Z_L=264 [/tex]
Tổng trở khi nối quạt điện với R
Có [tex] Z^2=(R+r)^2 + Z_L^2=760^2 \to R [/tex]