Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: madonsteroids2 trong 10:34:58 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10335Tiêu đề: Các bạn giúp mình
Gửi bởi: madonsteroids2 trong 10:34:58 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:1 đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm 1 biến trở R ,1 cuộn dây thuần cảm L và 1 tụ điện C. Đặt vào  2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều có biên độ và tần số không thay đổi , khi điều chỉnh biến trở thì thấy P toàn mạch cực đại = Pm ở giá trị của biến trở Rm=40,có 2 giá trị của biến trở = R1 và R2 để P trên mạch = nhau và bằng P1<Pm.nếu R1 = 20 thì R2=????Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giúp mình
Gửi bởi: ankenz trong 10:39:18 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
thay đổi R để Pmax
thì [tex]R^{2}max=R1.R2[/tex]
với Rmax=40. R1=20
tính ra R2
P bằng nhau [tex]P=\frac{U^{2}}{R1+R2}[/tex]
pmax [tex]Pmax=\frac{U^{2}}{2\sqrt{R1R2}}[/tex]