Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 08:20:12 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10330Tiêu đề: Điện xoay chiều và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:20:12 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos\omega t\left(V \right)[/tex] vào 2 đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với R = r. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời [tex]u_{AM}[/tex] và [tex]u_{NB}[/tex] vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là [tex]30\sqrt{5}V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{0}[/tex] bằng:
[tex]A.60\sqrt{2}V[/tex]
[tex]B.120\sqrt{2}V[/tex]
[tex]C.120V[/tex]
[tex]D.60V[/tex]

Bài 2: Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:10:16 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
câu2 đáp án D đúng không bạn /


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:20:15 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4
Xét tại điểm M.Để cực đại thì d2 - d1 = k. lamđa do đó tại M thì k = 5,83
Gọi I là hình chiếu của M xuống AB thì I là trung điểm MN.Ta tính được AI = 11,07 và BI =1,93 do đó tại I có k =7,6
5,83 < k < 7,6 do đó k=6, 7 nên có 2 hypebol cắt đoạn MI.Do đó cắt đoạn MN cũng chỉ có 2 hypebol.Chọn C!


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:46:28 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là :
A.0                 
B. 3                   
C. 2                 
D. 4
Xét tại điểm M.Để cực đại thì d2 - d1 = k. lamđa do đó tại M thì k = 5,83
Gọi I là hình chiếu của M xuống AB thì I là trung điểm MN.Ta tính được AI = 11,07 và BI =1,93 do đó tại I có k =7,6
5,83 < k < 7,6 do đó k=6, 7 nên có 2 hypebol cắt đoạn MI.Do đó cắt đoạn MN cũng chỉ có 2 hypebol.Chọn C!
Bạn có cách nào tính được AI nhanh ko , mình giải hệ lâu quá


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: 0mg01235 trong 11:42:43 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Bài 1 giải thì hơi phức tạp và mất thời gian,ta hoàn toàn có thể dựa vào đáp án để tìm ra kết quả.
Tớ làm ra kết quả là C. Ai có cách giải nào ngắn phù hợp thì post lên giùm nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:53:53 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
cơ bản là k còn cách nào nhanh hơn.nhưng lưu ý đc 1 điều. Đề thi đh k phải ra để đánh đố nhau. Nên thườg họ sẽ đưa ra nhữg T.hợp đ.biệt. Như ở đây, anh nên ktra tính vuông góc của tam gjác ABM trc chứ đừg đâm đầu vào gjải hệ. Nếu vuông thì tìm AI, BI dễ rồi.
MA ^2=AI.AB
MB^2=BI.AB