Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 06:36:13 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10327



Tiêu đề: chỉ em bài dao động điều hòa với
Gửi bởi: asama_an32 trong 06:36:13 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
1. Một cllx dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10cm. Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc ko vượt quá [tex]5 \pi[/tex] cm/s là T/3. Tần số dao động của vật là
A. 0,5Hz

B. [tex]\frac{1}{\sqrt3}[/tex] Hz

C. 4Hz

5. [tex]\frac{1}{2\sqrt3}[/tex] Hz

2. Vật dao động điều hòa theo pt [tex]x=Acos( \omega t + \varphi ) [/tex]. Vật tốc cực đại của vật là vmax=[tex]8\pi[/tex] cm/s và gia tốc cực đại là amax=[tex]16 \pi^{2}[/tex] cm/s². Trong thời gian 1 chu kì dao động, vật đi đc quãng đường là
A. 8cm
B. 12cm
C. 16cm
D. 20cm

3. Một vật nhỏ đang dao động  điều hòa với chu kì T=1s. Tại thời điểm t1 nào đó, li độ của vật là -2cm. Tại thời điểm t2=t1+0,25s, vận tốc có giá trị
A. [tex]4\pi[/tex] cm/s

B. [tex]2\pi[/tex] cm/s

C. [tex]-2\pi[/tex] cm/s

D. [tex] -4\pi[/tex] cm/s


Tiêu đề: Trả lời: chỉ em bài dao động điều hòa với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:59:41 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
1. Một cllx dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10cm. Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc ko vượt quá [tex]5 \pi[/tex] cm/s là T/3. Tần số dao động của vật là
A. 0,5Hz

B. [tex]\frac{1}{\sqrt3}[/tex] Hz

C. 4Hz

D. [tex]\frac{1}{2\sqrt3}[/tex] Hz

Gọi xo là vị trí có [tex]|v|=5\pi[/tex] (Do tính đối xứng)
==> thời gian vật có |v| không vượt qua [tex]5\pi[/tex] là T/3 ==> TG vật đi từ xo đến -xo là T/6
==> thời gian đi từ xo đến 0 là T/12 ==> xo =A/2
Công thức độc lập:
[tex]\frac{x^2}{A^2}+\frac{v^2}{vmax^2}=1 ==> v = vmax.\sqrt{3}/2[/tex]
[tex] ==> 5\pi=10.\omega.\sqrt{3}/2[/tex]
[tex]==> \omega=\pi/\sqrt{3} ==> f=1/(2\sqrt{3})[/tex]

Em có thể dùng trực tiếp vecto quay cho trục vận tốc.


Tiêu đề: Trả lời: chỉ em bài dao động điều hòa với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:02 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
2. Vật dao động điều hòa theo pt [tex]x=Acos( \omega t + \varphi ) [/tex]. Vật tốc cực đại của vật là vmax=[tex]8\pi[/tex] cm/s và gia tốc cực đại là amax=[tex]16 \pi^{2}[/tex] cm/s². Trong thời gian 1 chu kì dao động, vật đi đc quãng đường là
A. 8cm
B. 12cm
C. 16cm
D. 20cm
HD: em tự tính
Từ [tex]vmax=A\omega[/tex] và [tex]amax=A\omega^2[/tex]
[tex] ==> \omega=\frac{amax}{vmax}, A=\frac{vmax}{\omega}[/tex]
Một chu kỳ vật đi S=4A


Tiêu đề: Trả lời: chỉ em bài dao động điều hòa với
Gửi bởi: asama_an32 trong 07:07:58 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
em cám ơn thầy nhiề ạ!!!!