Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mrprophet trong 11:37:04 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10315Tiêu đề: Giúp em bài giao thoa ánh sáng với ạ !
Gửi bởi: mrprophet trong 11:37:04 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.      B. 11 vân sáng.   C. 5 vân sáng.      D. 13 vân sáng.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài giao thoa ánh sáng với ạ !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:53:48 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.      B. 11 vân sáng.   C. 5 vân sáng.      D. 13 vân sáng.

Bài giải cực kool ở đây !!!!http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7745732http://


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài giao thoa ánh sáng với ạ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:46:51 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.      B. 11 vân sáng.   C. 5 vân sáng.      D. 13 vân sáng.

Bài giải cực kool ở đây !!!!http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7745732http://
Đâu cần dao to búa lớn như thế
d2-d1<S1S2 (T/C tam giác)
==> [tex]k.\lambda < 6 .\lambda[/tex]
==> k<6
==> có 11 CĐ tối đa