Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: shawnita112 trong 11:26:57 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10314Tiêu đề: Điện - cơ - hạt nhân
Gửi bởi: shawnita112 trong 11:26:57 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: 1 LX độ cứng k=40N/m gắn thẳng đứng đầu trên của lò xo để tự do. Một vật m=100g, được thả không vtốc đầu từ độ cao h=10cm so với đầu trên của lò xo xuống gắn chặt vào lò xo, bỏ qua lực cản kk, lấy g=10m/s2. Sau khi gắn vào lò xo vật dddh với biên độ là (đa:7,5cm)

Câu 2: Cho mạch điện AB mắc theo đúng thứ tự R,L,C; u_{AB}=65\sqrt{2}cos(\omega t)V, điện áp hiệu dụng hai đầu R,cuộn dây,tụ là 13V, 13V, 65V. Công suất tiêu thụ ở cả mạch là 25W. Cường độ dòng điện cực đại ở mạch?

Câu 3: Một hat notron động năng 2MeV bắn vào Li(6,3) đang đứng yên sau phản ứng xuất hiẹn hạt He(4,2) và hạt X chuyển động theo hướng hợp với hướng tới của n các góc lầ lượt là 15 và 30. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng, năng lượng tỏa(thu)=?

Mọi người giải giùm em với ạ^^!


Tiêu đề: Trả lời: Điện - cơ - hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:33:14 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Bạn hãy xem lại tên mới chúng tôi sửa. Thay vì đặt tên ban đầu của bạn là "Vài câu trong đề thi thử" thì nên ghi rõ ràng là "Điện - cơ - hạt nhân".

Lưu ý: ghi rõ ràng nhưng cũng phải ngắn gọn.


Tiêu đề: Trả lời: Điện - cơ - hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 12:11:58 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: 1 LX độ cứng k=40N/m gắn thẳng đứng đầu trên của lò xo để tự do. Một vật m=100g, được thả không vtốc đầu từ độ cao h=10cm so với đầu trên của lò xo xuống gắn chặt vào lò xo, bỏ qua lực cản kk, lấy g=10m/s2. Sau khi gắn vào lò xo vật dddh với biên độ là (đa:7,5cm)
Xét chuyển động của vật. Chọn mốc thế năng tại đầu của lò xo trước khi vật rơi xuống.
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:
[tex]m.g.h=\frac{1}{2}m.v^{2}\rightarrow v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2}(m/s)[/tex]
Độ nén của lò xo ở vị trí cân bằng là:[tex]m.g=k\left|\Delta l \right|\Rightarrow \Delta l=\frac{m.g}{k}=0,025m=2,5cm[/tex]
Bài toán tương tự dạng vật đang ở li độ x = 2,5cm được truyền vận tốc [tex]\sqrt{2}m/s[/tex]
Áp dụng hệ thức độc lập ta có:
[tex]A=\sqrt{\Delta l^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}=\sqrt{2,5^{2}+\frac{\left(\sqrt{2}.100 \right)^{2}}{\frac{40}{0,1}}}=7,5cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện - cơ - hạt nhân
Gửi bởi: Doomkaka trong 08:17:01 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: Cho mạch điện AB mắc theo đúng thứ tự R,L,C; u_{AB}=65\sqrt{2}cos(\omega t)V, điện áp hiệu dụng hai đầu R,cuộn dây,tụ là 13V, 13V, 65V. Công suất tiêu thụ ở cả mạch là 25W. Cường độ dòng điện cực đại ở mạch?Câu 2: Cho mạch điện AB mắc theo đúng thứ tự R,L,C; [tex]U_{AB}=65\sqrt{2}cos(\omega t) V[/tex]
V, điện áp hiệu dụng hai đầu R,cuộn dây,tụ là 13V, 13V, 65V. Công suất tiêu thụ ở cả mạch là 25W. Cường độ dòng điện cực đại ở mạch?

[tex]cos \varphi =\frac{R}{Z}\rightarrow
cos \varphi =\frac{R}{Z}\rightarrow cos \varphi =\frac{\sqrt{17}}{17}[/tex]

[tex]P=U.I.cos \varphi \rightarrow I=\frac{U.cos \varphi }{P}=[/tex]0.892A
Minh giải vậy có gì sai ko nhỉ ....


Tiêu đề: Trả lời: Điện - cơ - hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:53:08 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Một hat notron động năng 2MeV bắn vào Li(6,3) đang đứng yên sau phản ứng xuất hiẹn hạt He(4,2) và hạt X chuyển động theo hướng hợp với hướng tới của n các góc lầ lượt là 15 và 30. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng, năng lượng tỏa(thu)=?

Mọi người giải giùm em với ạ^^!


ta có: [tex]\vec{P_n}=\vec{P_\alpha }+\vec{P_X}[/tex]

vẽ hình tổng hợp vecto ra với các góc đề cho. sử dụng lượng giác.

[tex]\frac{P_n}{sin135^0}=\frac{P_X}{sin 15^0}=\frac{P_\alpha }{sin 30^0}[/tex]

bình phương 2 vế => [tex]K_X=0,0893MeV;K_\alpha =0,25MeV[/tex]

[tex]E=K_X+K_\alpha -K_n=-1,66MeV[/tex]

vậy phản ứng thu năng lượng.

Tiêu đề: Trả lời: Điện - cơ - hạt nhân
Gửi bởi: shawnita112 trong 01:46:51 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: Cho mạch điện AB mắc theo đúng thứ tự R,L,C; u_{AB}=65\sqrt{2}cos(\omega t)V, điện áp hiệu dụng hai đầu R,cuộn dây,tụ là 13V, 13V, 65V. Công suất tiêu thụ ở cả mạch là 25W. Cường độ dòng điện cực đại ở mạch?Câu 2: Cho mạch điện AB mắc theo đúng thứ tự R,L,C; [tex]U_{AB}=65\sqrt{2}cos(\omega t) V[/tex]
V, điện áp hiệu dụng hai đầu R,cuộn dây,tụ là 13V, 13V, 65V. Công suất tiêu thụ ở cả mạch là 25W. Cường độ dòng điện cực đại ở mạch?

[tex]cos \varphi =\frac{R}{Z}\rightarrow
cos \varphi =\frac{R}{Z}\rightarrow cos \varphi =\frac{\sqrt{17}}{17}[/tex]

[tex]P=U.I.cos \varphi \rightarrow I=\frac{U.cos \varphi }{P}=[/tex]0.892A
Minh giải vậy có gì sai ko nhỉ ....


Bạn ơi bài này cuộn dây có r mà ::)