Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 11:20:46 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10312Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG DỪNG VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: KPS trong 11:20:46 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1) Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6m có 1 đầu cố định, còn một đầu gắn với nguồn dao động với tần số 20Hz và biên độ 2mm. Trên dây đang có sóng dừng. biết sóng truyền trên dây có tốc độ 4m/s. Số điểm trên dây dao động với biên độ 3,5mm là?
A. 8
B. 32
C. 16
D. 20

2) Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos100\pi t V[/tex] vapf hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi. Ban đầu điều chỉnh tụ điện để công suất trong mạch cực đại, sau đó giảm giá trị C thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ?
A. tăng
B. giảm
C. ban đầu tăng, sau giảm
D. ban đầu giảm, sau tăng

3) Mạch RLC nối tiếp đang có tính dung kháng. Nếu ta tăng dần tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch
A. tăng
B. giảm
C. ban đầu tăng, sau giảm
D. ban đầu giảm, sau tăng

các bạn giúp mình 3 câu này với..cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG DỪNG VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: minha47 trong 11:25:57 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1) Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6m có 1 đầu cố định, còn một đầu gắn với nguồn dao động với tần số 20Hz và biên độ 2mm. Trên dây đang có sóng dừng. biết sóng truyền trên dây có tốc độ 4m/s. Số điểm trên dây dao động với biên độ 3,3mm là?
A. 8
B. 32
C. 16
D. 20

Ta thấy rằng trên sợi dây có 16 bó sóng.(Lamda=20 cm từ đó tính ra)
Mà mỗi bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ 3,3 cm ( vì biên độ cực đại là 4 mm)
nên tất cả có 32 điểm.
Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG DỪNG VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: minha47 trong 11:35:38 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
3) Mạch RLC nối tiếp đang có tính dung kháng. Nếu ta tăng dần tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch
A. tăng
B. giảm
C. ban đầu tăng, sau giảm
D. ban đầu giảm, sau tăng
Khi tăng tần số dòng điện thì Z(L) tăng và Z(C) giảm đến khi có hiện tượng cộng hưởng (ZL=ZC) ( hệ số công suất max)
sau đó hệ số lại giảm.
Đáp án C