Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hatakekks trong 11:06:35 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10311Tiêu đề: 2 câu điện và 1 câu sóng
Gửi bởi: hatakekks trong 11:06:35 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là:
A. [TEX]i=\frac{{{u}_{R}}}{R}[/TEX]
B. [TEX]i=\frac{{{u}_{L}}}{{{Z}_{L}}}[/TEX]    
C.[TEX]I=\frac{{{U}_{L}}}{{{Z}_{L}}}[/TEX]
D.[TEX]I=\frac{{{U}_{R}}}{R}[/TEX]
[/b]

Câu 2:
Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y là một trong ba phần tử: điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp [TEX]u=U\sqrt{6}\cos 100\pi [/TEX]  t(V) thì điện áp hiệu dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là [TEX]U\sqrt{2}[/TEX] và U. X, Y là:
A. C và R
B. cuộn dây và C   
C. cuộn dây và R
D. hai cuộn dây


Câu 3:
Một sóng ngang tần số 50Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 30m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,75m và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là :
A. Âm, đi xuống
B. Âm, đi lên
C. Dương, đi xuống
D. Dương, đi lên


Mọi người giúp mình với nhé!


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện và 1 câu sóng
Gửi bởi: traugia trong 11:15:14 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:
Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là:
A. [TEX]i=\frac{{{u}_{R}}}{R}[/TEX]
B. [TEX]i=\frac{{{u}_{L}}}{{{Z}_{L}}}[/TEX]    
C.[TEX]I=\frac{{{U}_{L}}}{{{Z}_{L}}}[/TEX]
D.[TEX]I=\frac{{{U}_{R}}}{R}[/TEX]
[/b]

Câu không đúng là câu B
do i tức thời lệch pha so với uL tức thời pi/2


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện và 1 câu sóng
Gửi bởi: traugia trong 11:20:38 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Câu 2:
Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y là một trong ba phần tử: điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp [TEX]u=U\sqrt{6}\cos 100\pi [/TEX]  t(V) thì điện áp hiệu dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là [TEX]U\sqrt{2}[/TEX] và U. X, Y là:
A. C và R
B. cuộn dây và C   
C. cuộn dây và R
D. hai cuộn dây


Mọi người giúp mình với nhé!
Ta để ý thấy Uxy2  = Ux2 + Uy2
nên ux và uy phải vuông pha với nhau .
 Dễ thấy chỉ còn hai phương án A và C là phù hợp nhưng do phương án C còn có trường hợp nhỡ đâu cuộn dây ko thuần cảm thì điều trên ko thỏa mãn vì vậy chính xác nhất là A


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện và 1 câu sóng
Gửi bởi: traugia trong 11:28:19 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Câu 3:
Một sóng ngang tần số 50Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 30m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,75m và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là :
A. Âm, đi xuống
B. Âm, đi lên
C. Dương, đi xuống
D. Dương, đi lên

Bước sóng là : lamda = 0,6 m
Mà khoảng cách giữa M và N là : 0,75 = 0,6 + 0,15 = lamda + lamda/4
=> Điểm N phải đang có li độ dương và đang có xu hướng đi xuống


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện và 1 câu sóng
Gửi bởi: bopchip trong 11:44:05 AM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
Các thầy cho em hỏi câu 3 với ạ. Em có 2 cách giải ứng với 2 cách hiểu. Các thầy chỉ giúp em cách nào là đúng và vì sao được không ạ? Tại em thấy cái nào cũng hợp lí cả.
- Tính độ lệch pha giữa M và N : [tex]\Delta \varphi =\frac{2\prod{d}}{\lambda }=2,5\prod{}[/tex]
- Em sử dụng đường tròn ứng dụng của chuyển động tròn đều:
* Cách 1 : Sóng truyền từ M tới N nên dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N, do đó có hình 1 :
Như thế, Khi đó N sẽ có li độ dương và đang đi xuống.

* Cách 2 : Do M sớm pha hơn N nên xét trên đường tròn, vecto quay phải quay qua M trước rồi mới tới N. Do đó, khi xem hình 2, N phải có li độ âm và đang đi lên.


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu điện và 1 câu sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:46:15 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
Các thầy cho em hỏi câu 3 với ạ. Em có 2 cách giải ứng với 2 cách hiểu. Các thầy chỉ giúp em cách nào là đúng và vì sao được không ạ? Tại em thấy cái nào cũng hợp lí cả.
- Tính độ lệch pha giữa M và N : [tex]\Delta \varphi =\frac{2\prod{d}}{\lambda }=2,5\prod{}[/tex]
- Em sử dụng đường tròn ứng dụng của chuyển động tròn đều:
* Cách 1 : Sóng truyền từ M tới N nên dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N, do đó có hình 1 :
Như thế, Khi đó N sẽ có li độ dương và đang đi xuống.

* Cách 2 : Do M sớm pha hơn N nên xét trên đường tròn, vecto quay phải quay qua M trước rồi mới tới N. Do đó, khi xem hình 2, N phải có li độ âm và đang đi lên.
Biết M (pha của thằng nhanh) tìm N (pha của thằng chậm) trên vecto quay em phải quay cùng chiều đồng hồ ==> hình 1 đúng