Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: shawnita112 trong 10:58:53 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10309Tiêu đề: Một câu hạt nhân
Gửi bởi: shawnita112 trong 10:58:53 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình câu này với:

Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã T1, T2 ( T2 >T1). Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là N01=4N02 Thời gian để số hạt còn lại của A và B bằng nhau là?


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hạt nhân
Gửi bởi: minha47 trong 11:15:11 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình câu này với:

Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã T1, T2 ( T2 >T1). Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là N01=4N02 Thời gian để số hạt còn lại của A và B bằng nhau là?
Ta có: 4N/2^(t/T1)=N/2^(t/T2) =>4*2^(t/T2)=2^(t/T1) =>2+(t/T2)=(t/T1)=>(2T2+t)*T1=t*T2
=>t=2*T1*T2/(T2-T1)