Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: GhostNight trong 10:55:06 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10307Tiêu đề: Mach dao động LC: Giúp mình bài này
Gửi bởi: GhostNight trong 10:55:06 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động LC lí tưởng có L=2mH, C=0,2uF. Cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0= 0,5A. TÌm hiệu điện thế  giữa 2 bản tụ điện tại  thời điểm dòng điên qua cuộn cảm la i=0,3A
A. 18V
B. 29,8V
C. 35,3V
D. 40V


Tiêu đề: Trả lời: Mach dao động LC: Giúp mình bài này
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:00:00 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động LC lí tưởng có L=2mH, C=0,2uF. Cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0= 0,5A. TÌm hiệu điện thế  giữa 2 bản tụ điện tại  thời điểm dòng điên qua cuộn cảm la i=0,3A
A. 18V
B. 29,8V
C. 35,3V
D. 40V

Áp dụng đl bảo toàn năng lượng ta có Cu^2 + Li^2 =LIo^2 ==>u^2=L(Io^2-i^2)/C =>u40 V