Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 09:57:20 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10305Tiêu đề: bài hạt nhân lạ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:57:20 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 49: Một dòng các nơtron có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng của các nơtron là 1,675.10^-27kg. Nếu chu kì bán rã của nơtron là 646s thì đến khi chúng đi được hết quãng đường 10m, tỉ phần các nơtron bị phân rã là:
A. 10^-5%   B. 4,29.10^-4%           C. 4,29.10^-6%          D. 10^-7%

 các thầy và các bạn giúp mình với nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân lạ
Gửi bởi: traugia trong 10:36:16 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 49: Một dòng các nơtron có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng của các nơtron là 1,675.10^-27kg. Nếu chu kì bán rã của nơtron là 646s thì đến khi chúng đi được hết quãng đường 10m, tỉ phần các nơtron bị phân rã là:
A. 10^-5%   B. 4,29.10^-4%           C. 4,29.10^-6%          D. 10^-7%

 các thầy và các bạn giúp mình với nhé
vận tốc của các nơtron là : v = căn ( 2.0,0327.1,6.10^-19/(1,675.10^-27)) = 2499,432 m/s
Thời gian để dòng nơtron đi được 10 m là : t = s/v = 4s
Tỉ lệ phần trăm các nơtron bị phân rã là: deltaN/N0 .100% = (1 - N/N0) 100% = 0,428 %