Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 07:12:43 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10290Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp câu dd điện từ
Gửi bởi: Ken1202 trong 07:12:43 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 8[tex]\pi[/tex]mA và đang tăng và đang tăng. Sau đó 3T/4 độ lớn điện tích trên tụ là 2.10[tex]^{-9}[/tex]C Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng?( 0,5[tex]\mu[/tex]s)


Cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp câu dd điện từ
Gửi bởi: Ken1202 trong 07:15:16 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Oh! Vẫn chưa latex được. Sr! điện tích trên tụ là 2.10^-9C :D