Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 04:16:34 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10286Tiêu đề: Nhờ giúp 3 bài đơn giản
Gửi bởi: ODD trong 04:16:34 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1.Cho p/ư: p+ Be-> Li +He +2.15MeV. Biết proton có động năng 5.45MeV, Be đứng yên, tỉ số vận tốc[tex]\frac{v_\alpha }{v_{Li}}=4/3[/tex]-(v_He/v_Li=4/3). Tính động năng hạt He (ĐA:4.122MeV)

2.Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha, lõi thép kĩ thuật điện đc sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm & phần ứng nhằm mục đích:
      A.Tăng cường từ thông cho chúng *
      B.Làm từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa
      C.Tránh sự tỏa nhiệt do dòng fuco xuất hiện
      D.Làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường quay.

3.Thí nghiệm khe Young có khoảng cách 2 khe sáng là 2mm, trên màn quan sát cách 2 khe 1.5m có hệ vân giao thoa có k/c từ vân bậc 2 đến bậc 7 là 3.5mm.Tính bước sóng trong thí nghiệm( ĐA là 0.519 muym mới ảo chứ)
Mọi người giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp 3 bài đơn giản
Gửi bởi: traugia trong 05:23:56 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1.Cho p/ư: p+ Be-> Li +He +2.15MeV. Biết proton có động năng 5.45MeV, Be đứng yên, tỉ số vận tốc[tex]\frac{v_\alpha }{v_{Li}}=4/3[/tex]-(v_He/v_Li=4/3). Tính động năng hạt He (ĐA:4.122MeV)
bài này bạn phải cho thêm số khối của các hạt nữa ( Mình tạm lấy số khối của Li = 6, He = 4 )
do tỉ số vận tốc của He và Li là 4/3 nên tỉ số động năng của chúng là: 64/54
mặt khác theo định luật bảo toàn năng lượng : K1 : động năng của p, K2 : động năng của Li, K3 là động năng của He ta có:
    2,15 = K3 + K2 - K1 (1)
    K3/K2 = 64/54    (2) với K1 = 5,45 MeV
Giải hệ (1) và (2) ta được: K3 = 4,122 MeV


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp 3 bài đơn giản
Gửi bởi: traugia trong 05:30:43 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
2.Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha, lõi thép kĩ thuật điện đc sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm & phần ứng nhằm mục đích:
      A.Tăng cường từ thông cho chúng *
      B.Làm từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa
      C.Tránh sự tỏa nhiệt do dòng fuco xuất hiện
      D.Làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường quay.
Đáp án là câu A là đúng rồi !
Lõi thép dùng để quấn các cuộn dây làm tăng độ tự cảm của các cuộn dây => tăng từ thông
B. từ thông bt điều hòa là do dòng điện ta đưa vào các cuộn dây của phần cảm và do cđ quay của roto gây ra.=> sai
C. có lõi thép có khi còn làm tăng sự tỏa nhiệt do dòng fuco => sai
D. từ trường quay là do dòng điện chứ ko phải do lõi thép => sai


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp 3 bài đơn giản
Gửi bởi: traugia trong 05:39:50 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
3.Thí nghiệm khe Young có khoảng cách 2 khe sáng là 2mm, trên màn quan sát cách 2 khe 1.5m có hệ vân giao thoa có k/c từ vân bậc 2 đến bậc 7 là 3.5mm.Tính bước sóng trong thí nghiệm( ĐA là 0.519 muym mới ảo chứ)
Mọi người giúp với
Không phải ảo đâu bạn ạ ! Hình như bạn mới chỉ cho rằng k/c từ vs bậc 2 đến vs bậc 7 là 3,5 mm ở cùng phía so với vân trung tâm thì phải ! Bạn đã thử trương hợp 3,5mm là khoảng cách giữa vs bậc 2 và  vs bậc 7 ở hai bên của vs trung tâm chưa ?
Mình thử trường hợp đó thì nó ra đúng là lamda = 0,519 micrô mét
ta có : 3,5 = 9 i => i = 3,5/9 mm
áp dụng ct : i = lamda. D/a => lamda = 0,519 micrô mét