Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tinhtangvodoi trong 04:16:09 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10285Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: tinhtangvodoi trong 04:16:09 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
con lắc lò xo gồm vật m, lò xo co klg k đáng kể và có K=100N/m. Thực hiện dao động điều hòa.
 tại thời điểm t=1s, li độ và vận tốc của vật lần lượt là x=0,3m và v=4m/s. Tính biên độ dao động của vật, T=2s.
A.0.5m        B.0.4m              C.0.3m                 D. kg ĐA

 m.) m.) m.)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: traugia trong 04:34:19 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
đáp án đúng là D
áp dụng hệ thức liên hệ giữa x và v ta được A = 1,3m