Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 04:10:03 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10284Tiêu đề: giúp em bài điện này
Gửi bởi: asama_an32 trong 04:10:03 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Cho mạch AB gốm 1 bóng đèn (120V - 75W) và một cuộn cảm có độ tự cảm ZL = 320 (ôm) mắc nối tiếp . Đặt vào A , B một điện áp xoay chiều có tần số 50 HZ thì thấy đèn hoạt động đúng công suất định mức và khi đó công suất tiêu thụ của mạch AB bằng 93,75 W .Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng?
A/250(V) B/200(V) C/202V D/220(V)

Câu 2:Xét Đặt điện áp u = Uocos (wt) luôn ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở hoạt động R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm , giữa 2 đầu điện trở và hệ số công suất của mạch Khi L có giá trị L1 lần lượt là UL1 = 180(v) UR1 và cos (phi1) = 1/căn26 : Khi L có giá trị là L2 thì các giá trị tương đương nói trên là UL2 , UR2 và cos (phi2) = 5/ căn 26 .Giá trị của UL2 là?
A/ 180V B/36V /C95V D/72V


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện này
Gửi bởi: traugia trong 04:45:36 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Cho mạch AB gốm 1 bóng đèn (120V - 75W) và một cuộn cảm có độ tự cảm ZL = 320 (ôm) mắc nối tiếp . Đặt vào A , B một điện áp xoay chiều có tần số 50 HZ thì thấy đèn hoạt động đúng công suất định mức và khi đó công suất tiêu thụ của mạch AB bằng 93,75 W .Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng?
A/250(V) B/200(V) C/202V D/220(V)
Điện trở của bóng đèn là : R = U_dm^2/P_dm = 120^2/75 = 192 ôm
Cường độ dòng điện hiệu dụng qua bóng đèn: I = 0,625 A
Công suất tiêu thụ trên cuộn cảm là : P' = P - P_dm = 18,75 W
Điện trở của cuộn dây : r = P'/I^2 = 48 ôm
Tổng trở của cuộn cảm : Zd = \sqrt ( r^2 + ZL^2 )
 => Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là : U = I.Zd = 202,23 V