Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 03:02:29 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10282Tiêu đề: Giao thoa sóng với biên độ khác nhau!
Gửi bởi: ttlnht trong 03:02:29 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Giải giúp em bài giao thoa sóng hai nguồn không cùng biên độ này với!
 Tại  hai  điểm  A  và  B  trên  mặt  nước  có  2  nguồn  sóng kết hợp  ngược pha  nhau,  biên  độ lần
lượt là 3 cm và 2 cm,  bước  sóng  là 5  cm.  Coi biên độ không đổi khi sóng truyền đi.  Điểm  M  cách
A  một khoảng 25 cm,  cách B  một kho ảng 35 cm  sẽ dao  động  với  biên độ  bằng
A. 3 cm  B. 5 cm  C. 0 cm  D. 1 cm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng với biên độ khác nhau!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:09:31 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Giải giúp em bài giao thoa sóng hai nguồn không cùng biên độ này với!
 Tại  hai  điểm  A  và  B  trên  mặt  nước  có  2  nguồn  sóng kết hợp  ngược pha  nhau,  biên  độ lần
lượt là 3 cm và 2 cm,  bước  sóng  là 5  cm.  Coi biên độ không đổi khi sóng truyền đi.  Điểm  M  cách
A  một khoảng 25 cm,  cách B  một kho ảng 35 cm  sẽ dao  động  với  biên độ  bằng
A. 3 cm  B. 5 cm  C. 0 cm  D. 1 cm

Ta thấy d2 - d1 = 2.lamda => M dao động với biên cực tiểu ( vì 2 nguồn ngược pha)

=> biên M là 3 - 2= 1 cm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng với biên độ khác nhau!
Gửi bởi: ttlnht trong 03:19:18 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Đơn giản vấy thôi ah, em cứ tưởng phải tổng hợp này nó chứ, hiệu đường đi = k.lamda rùi, nhưng đây là hai nguồn ngược pha nên em hơi ngợ ngợ!