Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 06:58:11 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10273Tiêu đề: Bài truyền tải điện cần lưu ý
Gửi bởi: asama_an32 trong 06:58:11 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1. Người ta truyền tải điện năng đến một nới tiêu thụ bằng đường dây 1 pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây là U=220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ vẫn ko thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây bằng bao nhiêu
A. 359,26V B. 330V C. 134,72V D. 146,67V

2. Một máy biến áp lý tưởng gồm 1 cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1=1320 vòng, điện áp U1=220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2=10V, I2=0,5A; cuộn thứ cấp hai có n3=25 vòng, I3=1,2A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là
A. I1=0,023A
B. I1=0,045A
C. I1=0,035A
D. I1=0,055A


Tiêu đề: Trả lời: Bài truyền tải điện cần lưu ý
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:57:00 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1. Người ta truyền tải điện năng đến một nới tiêu thụ bằng đường dây 1 pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây là U=220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ vẫn ko thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây bằng bao nhiêu
A. 359,26V B. 330V C. 134,72V D. 146,67VĐáp án A ( chưa sử dụng được bảng chèn công thức nên sẽ viết lời giải sau!)


Tiêu đề: Trả lời: Bài truyền tải điện cần lưu ý
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:55:52 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
+ Hao phí giảm 4 lần thì U tăng 2 lần.nên mình nghĩ đáp án là 440V.

*** Cách giải này chỉ đúng khi công suất nơi phát là không đổi !

+ Hiệu suất truyền tải : [tex]H = \frac{P_{B}}{P_{A}} = \frac{U_{B}.Icos \varphi}{U_{A}.Icos \varphi} = \frac{U_{B}}{U_{A}} [/tex]


*** Lời giải này không chính xác ở chỗ : [tex]H = \frac{U_{B}}{U_{A}}[/tex] vì hệ số công suất của mạch tính từ A và tính tại B là khác nhau ( vì điện trở hoạt động của hai đoạn mạch này không bằng nhau mà Ra = Rb + Rdây )

Theo tôi cách giải chính xác như sau :

Hiệu suất truyền tải lúc đầu là 60% nên ta có : [tex]\frac{RI_{1}^{2}}{P} = \frac{2}{3}[/tex]

Hiệu suất truyền tải lúc sau là 90% nên ta có : [tex]\frac{RI_{2}^{2}}{P} = \frac{1}{9}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}} = \sqrt{6}[/tex]

Công suất nơi truyền tải phát đi lúc đầu và lúc sau :

[tex]P_{1} = P + RI_{1}^{2} = \frac{5}{3} P = U_{1}I_{1}cos \varphi[/tex]

 [tex]P_{2} = P + RI_{2}^{2} = \frac{10}{9} P = U_{2}I_{2}cos \varphi[/tex]

[tex]\frac{P_{2}}{P_{1}} = \frac{2}{3}[/tex]

Do đó : [tex]\frac{P_{2}}{P_{1}} = \frac{U_{2}I_{2}}{U_{1}I_{1}} \Rightarrow \frac{U_{2}}{U_{1}} = \frac{P_{2}I_{1}}{P_{1}I_{2}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}[/tex]

Vậy  : [tex]U_{2}} = U_{1} \frac{2}{3} \sqrt{6} \approx 359,26 V[/tex]


 


Tiêu đề: Trả lời: Bài truyền tải điện cần lưu ý
Gửi bởi: Newtontoday trong 09:40:42 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

2. Một máy biến áp lý tưởng gồm 1 cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1=1320 vòng, điện áp U1=220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2=10V, I2=0,5A; cuộn thứ cấp hai có n3=25 vòng, I3=1,2A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là
A. I1=0,023A
B. I1=0,045A
C. I1=0,035A
D. I1=0,055A
Vì biến áp lí tưởng nên công suất được bảo toàn: P1 = P21 +P22
U1I1 = U2I2 + U3I3 Suy ra I1. Tuy nhiên bài này phải coi hệ số cs của các cuộn dây đều bằng 1