Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halminton trong 05:52:10 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10270Tiêu đề: Bài điện hay
Gửi bởi: halminton trong 05:52:10 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em với nhé, giải chi tiết giùm em
Các đoạn mạch xoay chiều AM,MN,NB lần lượt chứa các phần tử : biến trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, còn omega thay đổi được. Để số chỉ của vôn kế lý tưởng đặt giữa hai điểm A,N không phụ thuộc vào giá trị của R thì omega phải có giá trị nào  ( viết dưới dạng biểu thức mọi người nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:34:06 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em với nhé, giải chi tiết giùm em
Các đoạn mạch xoay chiều AM,MN,NB lần lượt chứa các phần tử : biến trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, còn omega thay đổi được. Để số chỉ của vôn kế lý tưởng đặt giữa hai điểm A,N không phụ thuộc vào giá trị của R thì omega phải có giá trị nào  ( viết dưới dạng biểu thức mọi người nhé)


Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn  AN : [tex]U_{AN} = \frac{U \sqrt{R^{2} + Z_{L}^{2}}}{\sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}}}[/tex]

Hay : [tex]U_{AN} = \frac{U}{\sqrt{1 + Z_{C}\frac{Z_{C} - 2Z_{L}}{R^{2} + Z_{L}^{2}}}}[/tex]

Để điện áp hiệu dụng 2 đầu giữa hai điểm A,N không phụ thuộc vào giá trị của R thì [tex]Z_{C} = 2Z_{L}[/tex]

[tex]\frac{1}{C\omega } = 2L\omega \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{2CL}}[/tex]