Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 03:41:10 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10269Tiêu đề: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: cuong93dh trong 03:41:10 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu một vật dao đông với phưng trình [tex]x=4\sqrt{2}sin(5\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex]
quãng đường vật đi từ thời điểm [tex]t1=\frac{1}{10}[/tex] và t2=6 (s) là
A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm
xin mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: cuong93dh trong 03:43:35 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
phương trình là x=4[tex]\sqrt{2}[/tex] sin(5pit+pi/4) và t1=1/10 không hiểu sao e ngõ mà bị lỗi


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:53:29 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
phương trình là x=4[tex]\sqrt{2}[/tex] sin(5pit+pi/4) và t1=1/10 không hiểu sao e ngõ mà bị lỗi


Khoảng thời gian đang xét là 5,9s = 14T + T/2 + T/4

Quãng đường đi được : S = 14X4A + 2A +s

Vẽ vecto quay ta có : [tex]s = 2A - A\sqrt{2} [/tex]

Vậy [tex]S = 60A  -  A\sqrt{2} = 240\sqrt{2} - 8 = 331,41 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: cuong93dh trong 08:44:30 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
em đã hiêu cảm ơn thầy