Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 02:22:33 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10268Tiêu đề: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 02:22:33 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 17: Cho mạch   nối tiếp RC, Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được UR = 30 V, UC = 40V, thì
hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là

A. 1,56   B. 1,08   C. 0,93   D. 0,64
xin mọi người giúp [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 03:08:22 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
mọi người giúp e thêm câu này với
Câu 28: Trong phản ứng phân hạch của U235 năng lượng tỏa ra trung bình là 200MeV. Năng lượng tỏa
ra khi 1kg U235 phân hạch hoàn toàn là

A. 12,85.106 kWh   B. 22,77.106 kWh   C. 36.106 kWh   D. 24.106 kWh


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:46:26 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 17: Cho mạch   nối tiếp RC, Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được UR = 30 V, UC = 40V, thì
hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là

A. 1,56   B. 1,08   C. 0,93   D. 0,64
xin mọi người giúp [-O<
UAB =50V
PhiAB = acrtan(-4/3).
deltaPhi = PhiAB + pi/2 (chịu khó dịch và bấm máy nhé)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:54:17 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
mọi người giúp e thêm câu này với
Câu 28: Trong phản ứng phân hạch của U235 năng lượng tỏa ra trung bình là 200MeV. Năng lượng tỏa ra khi 1kg U235 phân hạch hoàn toàn là

A. 12,85.106 kWh   B. 22,77.106 kWh   C. 36.106 kWh   D. 24.106 kWh
Số hạt trong 1kg là: N = 6,023.10 (mũ) 26/235
Năng lượng khi phân hạch hoàn toàn 1kg U là:
E = 200.N (MeV).
= 200.N MeV = 200.N.1,6.10 (mũ)-13 Jun
= 200.N.1,6.10 (mũ)-13W.s = 200.N.1,6.10 (mũ)-18/36 KW.h
Bộ gõ công thức lỗi nên chịu khó thôi


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:45:04 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Câu 17: Cho mạch   nối tiếp RC, Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được UR = 30 V, UC = 40V, thì
hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là

A. 1,56   B. 1,08   C. 0,93   D. 0,64
xin mọi người giúp [-O<
UAB =50V
PhiAB = acrtan(-4/3).
deltaPhi = PhiAB + pi/2 (chịu khó dịch và bấm máy nhé)
Nhớ thêm đơn vị của độ lệch pha này nhé (rad), đáp án thiếu!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 12:02:39 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
hihi mình đã hiểu cảm ơn bạn