Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nothing123 trong 01:30:41 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10267Tiêu đề: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: nothing123 trong 01:30:41 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1. Chất phóng xạ 210 Po 84 có chu kì bán rã T = 138.4 ngày. Người ta dùng máy để đếm số hạt phóng xạ mà chất này phóng ra . Lần thứ nhất đếm trong delta t = 1 phút (coi delta t << T). Sau lần thứ nhất 10 ngày người ta dùng máy đếm lần thứ hai. Để máy đếm được số hạt phóng xạ bằng số hạt máy đếm trong lần thứ nhất thì cần thời gian là:
A. 65 s
B. 68s
C.72s
D.63s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: sky_pmc trong 02:35:04 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1. Chất phóng xạ 210 Po 84 có chu kì bán rã T = 138.4 ngày. Người ta dùng máy để đếm số hạt phóng xạ mà chất này phóng ra . Lần thứ nhất đếm trong delta t = 1 phút (coi delta t << T). Sau lần thứ nhất 10 ngày người ta dùng máy đếm lần thứ hai. Để máy đếm được số hạt phóng xạ bằng số hạt máy đếm trong lần thứ nhất thì cần thời gian là:
A. 65 s
B. 68s
C.72s
D.63s
độ phón xạ lần 2 giảm 1,05 lần==>t2=63