Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 11:50:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10265Tiêu đề: giúp em câu này, bài điện
Gửi bởi: asama_an32 trong 11:50:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trong một giờ thực hành một học sinh  muốn quạt điện loại 180V-120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc bối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 ôm thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì điều chỉnh biến trở ntn?
A. giảm đi 20 ôm
B. tăng thêm 12 ôm
C. giảm đi 12 ôm
D. tăng thêm 20 ôm


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu này, bài điện
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:27:48 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Trong một giờ thực hành một học sinh  muốn quạt điện loại 180V-120W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc bối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 ôm thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì điều chỉnh biến trở ntn?
A. giảm đi 20 ôm
B. tăng thêm 12 ôm
C. giảm đi 12 ôm
D. tăng thêm 20 ôm
Bài này trên diễn đàn có thầy cô giải rồi, em thử tìm xem. Nếu không ra nhắn tin.