Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mathematician trong 11:41:38 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10264Tiêu đề: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: mathematician trong 11:41:38 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1) Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với 1 cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở của máy phát . Khi roto quay đều với tốc độ n vòng /phút thì cường độ dđ hiệu dụng trong mạch là 1A . khi roto quay với tốc độ 3n vòng phút thì cường độ hiệu dụng [tex]\sqrt{3}[/tex] A . Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng phút thì cảm kháng đoạn mạch là
A. [tex]R/ sqrt{3}[/tex]     B. [tex]2R \sqrt{3}[/tex]        C. [tex]R \sqrt{3}[/tex]       D. [tex]2R/ \sqrt{3}[/tex]


2) Khi tăng điện áp của ống Rơn ghen từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X thay đổi 1,9 lần . Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng
A.  [tex]\sqrt{eU / (9m_e)}   [/tex]       B. [tex]\sqrt{ 2eU /( 9m_e)} [/tex]     C. [tex]\sqrt{ 2eU/ (3m_e)}[/tex]    D. [tex]\sqrt{4eU/ (9m_e)}[/tex]


3) Một vật trượt ko vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng anpha=30 độ . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thay đổi cùng với sự tăng khoảng cách x tính từ đỉnh mặt phẳng nghiêng theo qui luật  muy = 0,1 x. Vật dừng lại trước khi đến chân mặt phẳng nghiêng . Lấy g=10m/s^2 .Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho tới khi dừng lại là
A. 2,675 s     B.3,375s          C. 5,356s          D. 4,378s


4) Cho cơ hệ như hình vẽ . Bỏ qua mọi lực cản và khối lượng của ròng rọc . Điều kiện biên độ để 2 vật dao động như 1 vật là
A)  A <= (m1+m2)g/k          B) A<= k/(g(m1+m2))             C) A>= k/ (g(m1+m2))    D) A>= (m1+m2)g/k


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:50:40 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Bạn hãy sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:57:06 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
câu 1. lời giải của anh mark http:// www.thuvienvatly.com/forums/
index.php?topic=9370


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:00:53 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu 2. http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8018


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: mathematician trong 12:03:32 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Bạn hãy sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài.
Dạ em cũng tìm kiếm rồi mà không ra ạ, thầy có thể chỉ em 1 số mẹo tìm kiếm với từ khóa thích hợp ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:05:23 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu 3. Lời giải của thầy Ngulau và thầy Venus
 http://www.thuvienvatly.com/index.php?topic=8771


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 4
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:16:44 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
câu 5. Đk là dây luôn căng. Hay gia tốc của 2 vật là a < g
hay a max =A .omega ^2 <g
với omega =căn k /m1+m2
=> A < (m1+m2)g/k