Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zuzu_ken trong 11:18:27 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10263Tiêu đề: Bài 3 lò xo cùng dao động. Mọi người cùng giải giúp tớ nhé!!!
Gửi bởi: zuzu_ken trong 11:18:27 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Ba lò xo được treo thẳng đứng cách đêu nhau theo thứ tự 1,2,3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cung nằm trên một đường thẳng. Chọn trục Ox thẳng đứng gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, phương trình lần lượt của chúng là:
x[tex]_{1}[/tex]=3cos(5[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{4}[/tex])
x[tex]_{2}[/tex]=1,5cos(5[tex]\pi[/tex]t - [tex]\frac{\pi }{4}[/tex])
x[tex]_{3}[/tex]= A[tex]_{3}[/tex]cos(5[tex]\pi[/tex]t +[tex]\varphi[/tex][tex]_{3}[/tex])
Tìm ptdđ của x[tex]_{3}[/tex] để ba vật khi dao động chúng luôn luôn nằm trên một đường thẳng ??? ?

Tiêu đề: Trả lời: Bài 3 lò xo cùng dao động. Mọi người cùng giải giúp tớ nhé!!!
Gửi bởi: hvt_vl trong 11:52:39 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Ba lò xo được treo thẳng đứng cách đêu nhau theo thứ tự 1,2,3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cung nằm trên một đường thẳng. Chọn trục Ox thẳng đứng gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, phương trình lần lượt của chúng là:
x[tex]_{1}[/tex]=3cos(5[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{4}[/tex])
x[tex]_{2}[/tex]=1,5cos(5[tex]\pi[/tex]t - [tex]\frac{\pi }{4}[/tex])
x[tex]_{3}[/tex]= A[tex]_{3}[/tex]cos(5[tex]\pi[/tex]t +[tex]\varphi[/tex][tex]_{3}[/tex])
Tìm ptdđ của x[tex]_{3}[/tex] để ba vật khi dao động chúng luôn luôn nằm trên một đường thẳng ??? ?


đề thiếu bạn ạTiêu đề: Trả lời: Bài 3 lò xo cùng dao động. Mọi người cùng giải giúp tớ nhé!!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:35:54 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
3 vật luôn thẳng hàng khi x2 =(x1 +x3 )/2
=> x3 =2.x2 -x1
sd mt => x3 =3căn2 cos5pi.t -pi /2