Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:02:23 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10253Tiêu đề: xin mọi người giúp bài điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:02:23 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
(http://nn5.upanh.com/b2.s29.d2/1dbe3a707ff92eb215e907ce3c0ee394_46283855.12.jpg) (http://www.upanh.com/12_upanh/v/crfebwbq7vh.htm)


Tiêu đề: Trả lời: xin mọi người giúp bài điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:11:32 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Thầy Quốc xem giải chi tiết đề ĐHSP lần VI!!!


Tiêu đề: Trả lời: xin mọi người giúp bài điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:29:49 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
(http://nn5.upanh.com/b2.s29.d2/1dbe3a707ff92eb215e907ce3c0ee394_46283855.12.jpg) (http://www.upanh.com/12_upanh/v/crfebwbq7vh.htm)

Có 2gtrị khác nhau củaL  là L1, L2 ... => 1 /ZL1 + 1 /ZL2 =2.ZC /(R^2 + ZC^2) =2 /ZL
với ZL là gtrị làm UL MAX
rút ZL=>Đ.ÁN A