Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: jacksonndt trong 09:59:30 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10252Tiêu đề: Câu điện có w biến đổi khó
Gửi bởi: jacksonndt trong 09:59:30 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
 Cho mạch điện xoay chiều có CR2< 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(wt), trong đó w không đổi, u biến thiên. Điều chỉnh giá trị của w  để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi đó UL=0.1 UR. Tính hệ số công suất của mạch.

Mấy thầy giúp em với. ( Không hiểu được bản chất luôn)


Tiêu đề: Trả lời: Câu điện có w biến đổi khó
Gửi bởi: traugia trong 10:27:07 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện xoay chiều có CR2< 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(wt), trong đó w không đổi, u biến thiên. Điều chỉnh giá trị của w  để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi đó UL=0.1 UR. Tính hệ số công suất của mạch.

Mấy thầy giúp em với. ( Không hiểu được bản chất luôn)

Để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì : [tex]\omega =\sqrt{\frac{1}{LC}-\frac{R^{2}}{2L^{2}}} <=> 1= \frac{Z_{C}}{Z_{L}}-\frac{R^{2}}{2Z_{L}^{2}}[/tex]
Mà UL = 0,1 UR => R = 10ZL (1)
Nên ZC = 51 ZL (2)
Hệ số công suât của mạch : [tex]cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^{2}-(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}[/tex] (3)
Thế (1), (2) vào (3) ta được: [tex]cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{26}}[/tex]