Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kusumi195 trong 09:34:17 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10250Tiêu đề: Bài Hiệu suất Pư HC cần giúp đỡ
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:34:17 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trộn 0.1 mol etilen với 0.1 mol H2 thu được hỗn hợp X.Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y.Tỷ khối của hỗn hợp X so với hỗn hợp Y là 0.6.Xác định hiệu suất của phản ứng hidro hóa.
A.90% B.60% C.70%   D.80%Tiêu đề: Trả lời: ai giúp em làm bài này với thank!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:41:30 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trộn 0.1 mol etilen với 0.1 mol H2 thu được hỗn hợp X.Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y.Tỷ khối của hỗn hợp X so với hỗn hợp Y là 0.6.Xác định hiệu suất của phản ứng hidro hóa.
A.90% B.60% C.70%   D.80%

Attention:Lưu ý bạn lần này ,nên đặt tiêu đề cho rõ ràng xem nội quy post bài của diễn đàn ,lần sau còn vi phạm sẽ khóa bài hoặc xóa bài nhé. Fix cho bạn lần này thôi, mong bạn hiểu và tuân thủ quy định!!!! ^-^

Ta có mX=0,1*(28+2)=3g ===>MX=3/0,2=15

Tỷ khối của X so với Y là 0,6 (dMX/My=0,6)===>MY=25

Bài toán tính hiệu suất hidro hóa anken được tính nhanh bằng công thức H=(2 -2MX/My)*100 =80%


Tiêu đề: Trả lời: Bài Hiệu suất Pư HC cần giúp đỡ
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:48:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
anh ơi em hỏi chút ( 2-2MX) cái phép trừ này âm mà :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài Hiệu suất Pư HC cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:51:59 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
anh ơi em hỏi chút ( 2-2MX) cái phép trừ này âm mà :D
Do không gõ được latex nên dẫn đến hiểu lầm  !!!!


Công thức là H=[2 -2(MX/My)]*100 nhé !!!!