Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: viruses1994 trong 09:15:21 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10248Tiêu đề: Bàn toán về sóng dừng cần giải đáp"
Gửi bởi: viruses1994 trong 09:15:21 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trên sóng dừng dây có 2 đầu cố định B là bụng, A là nút gần B, C nằm trong AB, biết rằng thời gian B đi qua 2 vị trí có độ lớn li độ bằng biên độ tại C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến A.
mình là lamda/12...ko bik đúng ko?


Tiêu đề: Trả lời: Bàn toán về sóng dừng cần giải đáp"
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:22:01 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trên sóng dừng dây có 2 đầu cố định B là bụng, A là nút gần B, C nằm trong AB, biết rằng thời gian B đi qua 2 vị trí có độ lớn li độ bằng biên độ tại C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến A.
mình là lamda/12...ko bik đúng ko?
em cứ tự tin trình bày cách làm để mọi người góp ý


Tiêu đề: Trả lời: Bàn toán về sóng dừng cần giải đáp"
Gửi bởi: viruses1994 trong 09:33:58 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trên sóng dừng dây có 2 đầu cố định B là bụng, A là nút gần B, C nằm trong AB, biết rằng thời gian B đi qua 2 vị trí có độ lớn li độ bằng biên độ tại C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến A.
mình là lamda/12...ko bik đúng ko?
em cứ tự tin trình bày cách làm để mọi người góp ý
Khoảng thời B đi qua 2 vị trí có biên độ bằng biên độ của C là T/3 => góc CBC'=2pi/3...=> B với C lệch pha nhau pi/3. mà A, B lệch pha nhau pi/2 => A C lệch pha nhau pi/6 => khoảng thời gian từ C ->A = T/12 => lamda/12 :-s


Tiêu đề: Trả lời: Bàn toán về sóng dừng cần giải đáp"
Gửi bởi: hoang mỉnh88 trong 10:55:37 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
thời gian B đi qua 2 vị trí biên độ của điểm M trong 1 chu kì hay gì hả bạn.nếu trong 1 chu kì thi mình cũng ra vậy. :)


Tiêu đề: Trả lời: Bàn toán về sóng dừng cần giải đáp"
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:59:50 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
Trên sóng dừng dây có 2 đầu cố định B là bụng, A là nút gần B, C nằm trong AB, biết rằng thời gian B đi qua 2 vị trí có độ lớn li độ bằng biên độ tại C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến A.
mình là lamda/12...ko bik đúng ko?
em cứ tự tin trình bày cách làm để mọi người góp ý
Khoảng thời B đi qua 2 vị trí có biên độ bằng biên độ của C là T/3 => góc CBC'=2pi/3...=> B với C lệch pha nhau pi/3. mà A, B lệch pha nhau pi/2 => A C lệch pha nhau pi/6 => khoảng thời gian từ C ->A = T/12 => lamda/12 :-s
Thời gian đi từ biên -Ac đến Ac là T/3 ==> thời gian đi từ 0 đến Ac là T/6
[tex]==> Ac=Abung.\sqrt{3}/2[/tex]
Mặt khác ta có công thức.
[tex]Ac=Abung.sin(2\pi.d/\lambda)=Abung.\sqrt{3}/2[/tex]
[tex]==> 2\pi.d/\lambda=\pi/3[/tex]
[tex]==> d=\lambda/6[/tex]
(Lúc đầu trieubeo tính nhẩm sai )


Tiêu đề: Trả lời: Bàn toán về sóng dừng cần giải đáp"
Gửi bởi: quangnguyen trong 08:02:07 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
e có thắc mắc là đáp án của thầy em câu này ra là lamda/ 3  vậy là sao ạ ?