Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hatakekks trong 08:42:31 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10247Tiêu đề: 2 câu lượng tử và sóng
Gửi bởi: hatakekks trong 08:42:31 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:

Một tấm nhôm có công thoát electron là 3,74eV. Chiếu vào tấm nhôm một bức xạ 0,085μm rồi hướng cho các quang electron chuyển động dọc theo chiều đường sức của điện trường đều. Nếu cường độ điện trường có độ lớn E =1500V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. 7,25mm.   B. 72,5mm.   C. 0,725mm.   D. 7,25dm.

Câu 2:


Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha, cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm S cách M 30cm, cách N 24cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có hai cực đại nữa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 2cm/s.   B. 72cm/s.   C. 36cm/s.   D. 24cm/s.

Mọi người giải giúp với nhé. Cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu lượng tử và sóng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:47:15 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Câu 2:


Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha, cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm S cách M 30cm, cách N 24cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có hai cực đại nữa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 2cm/s.   B. 72cm/s.   C. 36cm/s.   D. 24cm/s.
M N là 2 nguồn cùng pha ,Ta có tại S là cực đại giao thoa mà giữa đường trung trực của MN và S còn 2 cực đại ===>Có tất cả 3 cực đại =========>SM-SN=3lamda ==>lamda=2

=========>v=f.lamda=24cm/s


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu lượng tử và sóng
Gửi bởi: photon01 trong 11:42:28 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:

Một tấm nhôm có công thoát electron là 3,74eV. Chiếu vào tấm nhôm một bức xạ 0,085μm rồi hướng cho các quang electron chuyển động dọc theo chiều đường sức của điện trường đều. Nếu cường độ điện trường có độ lớn E =1500V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. 7,25mm.   B. 72,5mm.   C. 0,725mm.   D. 7,25dm.

Câu 2:

Áp dụng hệ thức Anhstanh:
[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+W_{d}\rightarrow W_{d}=\frac{hc}{\lambda }-A(1)[/tex]
Áp dụng định lí biến thiên động năng ta có:
[tex]W_{d}=\left|q \right|.E.S\Leftrightarrow S=\frac{W_{d}}{\left|q \right|E}=\frac{1}{\left|q \right|E}\left(\frac{hc}{\lambda } -A\right)=\frac{1}{\left|1,6.10^{-19} \right|.1500}\left(\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{0,085.10^{-6} } -3,74.1,6.10^{-19}\right)=0,00725m=7,25mm[/tex]