Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linglei trong 08:22:05 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10244Tiêu đề: Một bài cơ khó nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: linglei trong 08:22:05 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1. một xon lắc nằm ngang có độ cứng k =100 N/m một đầu cố định đầu kia gắn vật nhỏ m =600g. ban đầu vật m1 nằm ở vị trí cân bằng của lò xo. đặt mật nhỏ m2 = 400 g cách m1 1 khoảng 50cm. hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.2
Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật m2 vấn tốc bao nhiêu để m2 đến găm chặt vào m1 làm cả 2 vật cùng dao động theo phương trục lò xo với biên độ lớn nhất là 6cm.
A 1,8 m/s              B. 1,9 m/s                      c.2,0 m/s         D 2,1 m/ s


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ khó nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 10:49:05 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1. một xon lắc nằm ngang có độ cứng k =100 N/m một đầu cố định đầu kia gắn vật nhỏ m =600g. ban đầu vật m1 nằm ở vị trí cân bằng của lò xo. đặt mật nhỏ m2 = 400 g cách m1 1 khoảng 50cm. hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.2
Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật m2 vấn tốc bao nhiêu để m2 đến găm chặt vào m1 làm cả 2 vật cùng dao động theo phương trục lò xo với biên độ lớn nhất là 6cm.
A 1,8 m/s              B. 1,9 m/s                      c.2,0 m/s         D 2,1 m/ s
Vận tốc của hệ hai vật sau va chạm để hệ có thể dao động với biên độ lớn nhất 6cm là:
   Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có :
      1/2(m1 +m2)v^2 - 1/2 K ( 0,06)^2 = 0,2(m1 +m2)g 0,06
Giải phương trình trên ta tìm được : v = \sqrt(0,6)
Khi xảy ra va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc nên:
     Theo định luật bảo toàn động lượng ta có : (m1 + m2)v = m2.v2
=> vận tốc vật m2 ngay trước khi va chạm với vật m1 là: v2 = 1,936m/s
Mà theo định lý về động năng ta có :
       1/2 m2.1,936^2 - 1/2 m2. v0^2 = -0,2 m2.g.0,5 => v0 = 2,3975 m/s
Kiểm tra dùm mình nha ! Không có đáp án ! ẹc ẹc
Oải quá, phải đánh công thức kiểu này khéo chóng chết wá

 


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ khó nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:31:02 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
1. một xon lắc nằm ngang có độ cứng k =100 N/m một đầu cố định đầu kia gắn vật nhỏ m =600g. ban đầu vật m1 nằm ở vị trí cân bằng của lò xo. đặt mật nhỏ m2 = 400 g cách m1 1 khoảng 50cm. hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.2
Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật m2 vấn tốc bao nhiêu để m2 đến găm chặt vào m1 làm cả 2 vật cùng dao động theo phương trục lò xo với biên độ lớn nhất là 6cm.
A 1,8 m/s              B. 1,9 m/s                      c.2,0 m/s         D 2,1 m/ s
Vận tốc của hệ hai vật sau va chạm để hệ có thể dao động với biên độ lớn nhất 6cm là:
   Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có :
      1/2(m1 +m2)v^2 - 1/2 K ( 0,06)^2 = 0,2(m1 +m2)g 0,06
Giải phương trình trên ta tìm được : v = \sqrt(0,6)
Khi xảy ra va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc nên:
     Theo định luật bảo toàn động lượng ta có : (m1 + m2)v = m2.v2
=> vận tốc vật m2 ngay trước khi va chạm với vật m1 là: v2 = 1,936m/s
Mà theo định lý về động năng ta có :
       1/2 m2.1,936^2 - 1/2 m2. v0^2 = -0,2 m2.g.0,5 => v0 = 2,3975 m/s
Kiểm tra dùm mình nha ! Không có đáp án ! ẹc ẹc
Oải quá, phải đánh công thức kiểu này khéo chóng chết wá
 
+ Cân bằng lò xo hay cân bằng vật (Cân bằng lò xo là gì??)
+ Nếu cân bằng vật cần nói rõ nằm ở đâu
+ Nếu @traugia làm không có ĐA thì có lẽ vị trí tương tác tại x0 của vật m1.
(Nếu thế nên chỉnh lại vận tốc tối thiều  hay tối đa làm vật dao động biên độ lớn nhất 6cm)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ khó nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: minh_possible trong 06:30:19 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Minh ra dap an D????????????????