Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 07:31:54 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10243Tiêu đề: Bài Tập Sóng cơ
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 07:31:54 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng có giá trị trong khoảng  từ 9Hz đến 16Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm trên cùng một phương truyền sóng luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là
A. 7,5 cm.      B. 12 cm.      C. 10 cm.      D. 16 cm

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp đỡ em, Thank


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:42:37 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng có giá trị trong khoảng  từ 9Hz đến 16Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm trên cùng một phương truyền sóng luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là
A. 7,5 cm.      B. 12 cm.      C. 10 cm.      D. 16 cm

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp đỡ em, Thank

M,N dđ vuông pha khi MN = (2k+1)lamda /4
mà lamda = v/f, 9<f<16 => 1,375 <k<2,8 => k=2 => lamda => f =12Hz