Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 07:05:48 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10241Tiêu đề: giúp em 2 bài đề thi thử
Gửi bởi: asama_an32 trong 07:05:48 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1.Trong ống Rơnghen: giả sử có 20% động năng của mỗi elctron khi đến đối catốt biến thành nhiệt làm nóng đối catôt, phần còn lại chuyển thành năng lượng của photon tia X khi phát ra. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi vừa bứt ra khỏi catôt. Biết ống Rơnghen này có thể sản xuất ra tia X có tần số 2.10^18Hz. Hiệu điện thế giữa 2 cực anôt và catôt của ống Rơnghen này có thể là
A. 10200,5V
B. 11501V
C. 1026,5V
D. 9908,3V

2.Đối với nguyên tử Hyđrô, các mức năng lương ứng với các quỹ đạo dừng có biểu thức En=-13,6/n² eV. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng O(n=5) về các quỹ đạo dừng bên trong thì nguyên tử hyđrô có thể phát ra bức xạ có tần số
A. 6,0893.10^14Hz B. 3,536.10^15Hz C. 3,079.10^15Hz D. 1,735.10^15Hz


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 07:25:19 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1.Trong ống Rơnghen: giả sử có 20% động năng của mỗi elctron khi đến đối catốt biến thành nhiệt làm nóng đối catôt, phần còn lại chuyển thành năng lượng của photon tia X khi phát ra. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi vừa bứt ra khỏi catôt. Biết ống Rơnghen này có thể sản xuất ra tia X có tần số 2.10^18Hz. Hiệu điện thế giữa 2 cực anôt và catôt của ống Rơnghen này có thể là
A. 10200,5V
B. 11501V
C. 1026,5V
D. 9908,3V


Năng lượng của photon tia X là : [tex]\varepsilon = hf[/tex]
Động năng toàn phần của e khi tới Anôt là : Wd = [tex]\frac{\varepsilon }{0,8}[/tex]
Theo định lý động năng : Wd = [tex]\left|e \right|U_{AK} => U_{AK} = \frac{W_{d}}{\left|e \right|} = \frac{\varepsilon }{0,8\left|e \right|}=\frac{hf}{0,8\left|e \right|} = 10351,56 V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:32:57 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

2.Đối với nguyên tử Hyđrô, các mức năng lương ứng với các quỹ đạo dừng có biểu thức En=-13,6/n² eV. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng O(n=5) về các quỹ đạo dừng bên trong thì nguyên tử hyđrô có thể phát ra bức xạ có tần số
A. 6,0893.10^14Hz B. 3,536.10^15Hz C. 3,079.10^15Hz D. 1,735.10^15Hz
bài này k nói rõ là e đi vào quỹ đạo nào. Em chỉ cung cấp công thức
E = E1 - E2 = hf <=> 13,6. 1,6.10^-19 .(1/n1 ^2 -1/n2 ^2 )= hf => f


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài đề thi thử
Gửi bởi: asama_an32 trong 08:32:48 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
cho hỏi thêm bài 2 là đề ko nói rõ e về quỹ đạo nào chẳng lẽ thế n=1,2,3,4 rồi tính f đem so với đáp án, như vậy sao làm nhanh đc, có cách nào khác ko??????


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:21:37 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2012
cho hỏi thêm bài 2 là đề ko nói rõ e về quỹ đạo nào chẳng lẽ thế n=1,2,3,4 rồi tính f đem so với đáp án, như vậy sao làm nhanh đc, có cách nào khác ko??????
vậy bạn ngĩ thế lần lượt sẽ lâu à?