Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 06:59:54 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10240Tiêu đề: Bài Tập Sóng Ánh Sáng (khó)
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 06:59:54 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,640[tex]\mu[/tex] m  thì trên màn quan sát ta thấy tại M và N là 2 vân sáng, trong khoảng giữa MN còn có 7 vân sáng khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]  và [tex]\lambda _{2}[/tex]  thì trên đoạn MN ta thấy có 19 vạch sáng, trong đó có 3 vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm và 2 trong 3 vạch sáng này nằm tại M và N. Bước sóng  [tex]\lambda _{2}[/tex] có giá trị bằng
A. 0,450[tex]\mu[/tex]m .   B. 0,478[tex]\mu[/tex]m .   C.đáp số khác.      D. 0,427[tex]\mu[/tex]m .

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp đỡ em, em cảm ơn nhiều  ^-^Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng Ánh Sáng (khó)
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:24:13 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
trên đoạn MN có 9 vân sáng của lamda1, có 19-9 +3 vân sáng của lamda2.
Vậy lamda2 = lamda1.8/12 =0,43