Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 05:01:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10237Tiêu đề: 1 bài mặt phẳng nghiêng
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:01:52 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp mình bài này.Cảm ơn mọi người nhiều  :x

Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng alpha = 30 độ. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thay đổi cùng với sự tăng khoảng cách x tính từ đỉnh mặt phẳng nghiêng theo qui luật [tex]\mu[/tex]
 = 0,1x. Vật dừng lại trước khi đến chân mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10m/s2. Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho tới khi dừng lại là.
A. t = 2,675s   B. t = 3,375s   C. t = 5,356s   D. t = 4,378s


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài mặt phẳng nghiêng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:16:51 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp mình bài này.Cảm ơn mọi người nhiều  :x

Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng alpha = 30 độ. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thay đổi cùng với sự tăng khoảng cách x tính từ đỉnh mặt phẳng nghiêng theo qui luật [tex]\mu[/tex]
 = 0,1x. Vật dừng lại trước khi đến chân mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10m/s2. Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho tới khi dừng lại là.
A. t = 2,675s   B. t = 3,375s   C. t = 5,356s   D. t = 4,378s

câu này là đề trg nào đây ak?
Hic! Cái này mà thi đh có mà chết à. Giải bài này hại não lắm.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài mặt phẳng nghiêng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:30:44 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
uj may quá bài này thầy venus và thầy ngu lâu đã giải rồi.
http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8771
p/s : tiếc đứt cả ruột. Bài này em k giải ra. :(


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài mặt phẳng nghiêng
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:39:48 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
uj may quá bài này thầy venus và thầy ngu lâu đã giải rồi.
http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8771
p/s : tiếc đứt cả ruột. Bài này em k giải ra. :(
ui may quá  :D