Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: yeulakho trong 04:23:08 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10233Tiêu đề: Câu tổng hợp dao động
Gửi bởi: yeulakho trong 04:23:08 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số,có biên độ là 2cm và 4cm.Tại một thời điểm nào đó dao động thứ nhất có li độ là 4cm,dao động thứ hai có li độ là -1cm.Biên độ dao động tổng hợp có giá trị là? đáp án [tex]2\\sqrt{3} [/tex]

Mong mọi người giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Câu tổng hợp dao động
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:50:08 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số,có biên độ là 2cm và 4cm.Tại một thời điểm nào đó dao động thứ nhất có li độ là 4cm,dao động thứ hai có li độ là -1cm.Biên độ dao động tổng hợp có giá trị là? đáp án [tex]2\\sqrt{3} [/tex]

Mong mọi người giải giúp!
vật thứ 2 đang ở ly độ x=4 (biên dương) thì vật 1 ở x=-1, ứng vs góc +- 2pi /3.
Do tính đối xứng nên lấy cộg hay trừ đều như nhau. G/s dđ 1 nhanh pha hơn 2 góc 2pi /3.ta có dđ tổg hợp là 4 + 2 góc 2pi /3 =2căn 3. Góc pi /6. (tổg hợp = mt)