Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

KHÁC => LINH TINH => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 04:00:23 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10232Tiêu đề: HF và HCl
Gửi bởi: qvd4081 trong 04:00:23 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Mình vừa đọc trong sgk rõ ràng như thế này :  Trong 1 phân nhom' chính khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tich' hạt nhân , tinh' ba zơ của các oxit và hidroxit tương ưng'  mạnh dần , đông thời tinh' axit chun'g yếu dần .
               Vậy tại sao lại có chuyện tính axit cua HF< HCl .
 mình hỏi thêm 1 câu . Co' phải axit HCl[tex]O_{4}[/tex]   là axit' mạnh nhât' ko ?

Ai giải thich cho mình với


Tiêu đề: Trả lời: HF và HCl
Gửi bởi: haitayhaibua trong 04:09:30 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Mình vừa đọc trong sgk rõ ràng như thế này :  Trong 1 phân nhom' chính khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tich' hạt nhân , tinh' ba zơ của các oxit và hidroxit tương ưng'  mạnh dần , đông thời tinh' axit chun'g yếu dần .
               Vậy tại sao lại có chuyện tính axit cua HF< HCl .
 mình hỏi thêm 1 câu . Co' phải axit HCl[tex]O_{4}[/tex]   là axit' mạnh nhât' ko ?

Ai giải thich cho mình với
mình giải thích thế này cho đơn giản nhé
trong 1 nhóm A đi từ trên xuống dưới bán kính nguyên tử tăng. Khi xét liên kết H-X , do bán kính nguyên tử tăng nên khoảng cách từ tâm nguyên tử H đến X càng xa, H càng dễ tách X để tham gia pư. do đó tính axit tăng theo chiều HF < HCl < HBr< HI
còn tính khử thì ngược lại vs tính axit nhé, HF có tính khử mạnh nhất, tính khử lại xét theo độ âm điện
còn trong các axit trong chương trình phổ thông thì acid HClO4 là mạnh nhất