Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 03:39:01 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10231Tiêu đề: dao đông điều hòa !! cần giúp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 03:39:01 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
bài 1. một dao động điều hòa với phương trình  [tex]X = 2Cos(2\Pi t + \frac{\Pi }{2})[/tex]
tính từ lúc khảo sát dao động, cần bao nhiêu thời gian để vật đi được đoạn đường 99 Cm?
bài 2.đao động điều hòa với phương trình [tex]X = 4Cos(8\Pi t - \frac{2\Pi }{3})[/tex] cm. thời gian vật đi được quãng đường [tex]S = 2(1+\sqrt{2})[/tex] cm kể từ lúc vật bắt đầu dao động là bao nhiêu?
bài 3. một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục ox với T = 1s .phương trình [tex]X = 2Cos(\omega t + \varphi )[/tex] (cm,s) . quãng đường vật đi được từ thời điểm [tex]t = \frac{13}{6}[/tex] s đến [tex]t = \frac{11}{3}[/tex] s là bao nhiêu?
giúp em với !


Tiêu đề: Trả lời: dao đông điều hòa !! cần giúp !
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:49:18 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
bài 1. một dao động điều hòa với phương trình  [tex]X = 2Cos(2\Pi t + \frac{\Pi }{2})[/tex]
tính từ lúc khảo sát dao động, cần bao nhiêu thời gian để vật đi được đoạn đường 99 Cm?
99cm = 98A + A
vẽ đtròn
hay vật quay đc 24,5 vòng và góc pi /6 nữa.
Tgjan để đi qđườg đó là t= 24,5T + T/12 =295/12 s