Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 02:08:46 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10229Tiêu đề: bài tập hóa khó cần mn giúp
Gửi bởi: gmvd trong 02:08:46 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: E là este 2 lần este của axit glutamic và 2 ancol đồng đẳng no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau, có phần trăm khối lượng của cacbon là 55,30%. Cho 54,25 gam E phản ứng hoàn toàn với 800 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối có trong dung dịch Y là
A. 124,475 gam.   B. 59,6 gam.   C. 103,675 gam.   D. 105,475 gam.


Câu 24: Cho 69,16 gam hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 0,99 mol hỗn hợp B gồm Mg, Zn và Al thì thu được 105,64 gam hỗn hợp X gồm muối clorua và oxit của 3 kim loại. Cho X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 715 ml Ba(OH)2 2M. Số mol Zn có trong B là:
A. 0,3 mol   B. 0,25 mol   C. 0,15 mol   D. 0,2 mol


các bạn giúp mình nhe. cảm ơn nhiu nha


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa khó cần mn giúp
Gửi bởi: haitayhaibua trong 03:57:56 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: E là este 2 lần este của axit glutamic và 2 ancol đồng đẳng no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau, có phần trăm khối lượng của cacbon là 55,30%. Cho 54,25 gam E phản ứng hoàn toàn với 800 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối có trong dung dịch Y là
A. 124,475 gam.   B. 59,6 gam.   C. 103,675 gam.   D. 105,475 gam.

các bạn giúp mình nhe. cảm ơn nhiu nha
axit glutamic có công thức là  NH_2C_3H_5(COOH)_2
đặt  công thức chung 2 ancol tạo este là CnH2n+1OH
khi đó công thức chung của este tạo ra là NH2C3H5(COOCnH2n+1)2
dựa vào tỉ lệ phần trăm khối lượng cacbon ta tìm đc n=2,8
2 ancol là đồng đẳng nên nó là C2H5OH và C3H7OH
từ đây suy ra công thức este là NH2C3H5(COOC2H5)(COOC3H7). cái này có M=217
 số mol của este= 0,25 mol
khi tác dụng vs KOH
este +KOH===> NH2C3H5(COOK)2
0,25 --> 0,5mol-->0,25mol
NH2C3H5(COOK)2+ HCl===> ClNH3C3H5(COOH)2 + 2 KCl 
0,25   --------------------> 0,25 mol ----->      0,5mol
KOH dư + HCl ===> KCl
0,3                    0,3
vậy trong muối cuối cùng có 0,25mol ClNH3C3H5(COOH)2 và KCl 0,8 mol
cộng lại ta có đáp án 105,475 gam
Chọn D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa khó cần mn giúp
Gửi bởi: haitayhaibua trong 04:02:59 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 24: Cho 69,16 gam hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 0,99 mol hỗn hợp B gồm Mg, Zn và Al thì thu được 105,64 gam hỗn hợp X gồm muối clorua và oxit của 3 kim loại. Cho X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 715 ml Ba(OH)2 2M. Số mol Zn có trong B là:
A. 0,3 mol   B. 0,25 mol   C. 0,15 mol   D. 0,2 mol


các bạn giúp mình nhe. cảm ơn nhiu nha
còn bài này nữa
gọi số mol Mg Zn Al lần lượt là x, y ,z
x+y+z=0,99 (1)
mkim loại= mhh- m khí= 36,48(2)
dung dịch Y gồm các muối clorua. cho nó tác dụng hết với Ba(OH)2 ta hiểu là lượng Ba(OH)2 đạt tối đa để hòa tan hết các hidroxit Zn(OH)2 và Al(OH)3
từ đó lập đc phương trình nữa theo số mol OH- là
2x+ 4y + 4z= 2,86(3)
từ 1 2 3 ta tìm ra được x= 0,55
y=0,3
 z=0,14
số mol Zn cần tìm chính là y=0,3 mol
chọn đáp án A